Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το παγκόσμιο εισόδημα διαφημίσεων κινητής τηλεφωνίας του Facebook μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Στην πιο πρόσφατη δημοσιονομική περίοδο που αναφέρεται, το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο έφερε περίπου 15,63 δισ. δολάρια ΗΠΑ σε έσοδα διαφημίσεων για κινητά. Η εταιρεία δήλωσε ότι το κινητό αντιπροσώπευε το 94% των συνολικών διαφημιστικών εσόδων του κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου.

(Πηγή: www.statista.com)