Το Twitter ανακοίνωσε μια νέα διαφημιστική υπηρεσία που θα προβάλει διαφημίσεις ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκαταστήσει οι χρήστες στα smartphones.

Το νέο αυτό εργαλείο επίσημα ονομάζεται “installed app category targeting”. Σκοπός του είναι να επιτρέπει στους διαφημιστές να στοχοποιούν τις διαφημίσεις τους σε χρήστες οι οποίοι έχουν ήδη εγκαταστήσει εφαρμογές με παρόμοιο περιεχόμενο.

Για παράδειγμα, ένας διαφημιστής που θέλει να στοχοποιήσει το προϊόν του σε εφαρμογές που αφορούν διαχείριση εργασιών (task management), μπορεί να επιλέξει την κατηγορία “Productivity” ώστε να προσεγγίσει τους χρήστες εκείνους που πρόσφατα εγκατέστησαν παρόμοιες εφαρμογές. Ο ίδιος διαφημιστής γνωρίζοντας ότι αυτοί οι χρήστες τείνουν να χρησιμοποιούν εφαρμογές οικονομικού περιεχομένου, μπορεί να επιλέξει και την κατηγορία “Finance” ώστε να συνδυάσει και εκείνους που πιθανόν να ενδιαφέρονται για αντίστοιχα προϊόντα.

Οι διαφημιστές πάντα ψάχνουν νέους τρόπους ώστε να κερδίσουν πιθανούς χρήστες και έτσι η νέα αυτή προσθήκη του Twitter θα προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στους δημιουργούς εφαρμογών. Επιπλέον, το Twitter παρέχει πίνακα ελέγχου δίνοντας αναλυτικά στοιχεία για το πώς οι χρήστες ανταποκρίνονται στις στοχευμένες διαφημίσεις.

Πηγή: mashable.com