Το 2015 τα Facebook Video γνώρισαν μια τεράστια αύξηση. Στο τέλος του 2014 η πλατφόρμα είχε 1 δισεκατομμύριο video views καθημερινά. Στο τέλος του 2015, ο αριθμός αυτός άγγιξε τα 8 δισεκατομμύρια. Ενώ υπάρχει ακόμη διαμάχη για την επιτυχία ενός video (3 sec vs 10 sec vs 30 sec), η συνολική πορεία των Facebook Video είναι αδιαμφισβήτητη.

Στο παρακάτω infographic δείτε 5 σημαντικά στατιστικά στοιχεία για τη σπουδαιότητα τους.

Facebook Video Statistics

Πηγή: socialmediatoday.com