Πρόσφατα, το Business Insider πραγματοποίησε μια έρευνα σε περισσότερους από 1.900 ερωτόμενους για να κατατάξει την πιο αξιόπιστη ψηφιακή εφαρμογή που υπάρχει στις μέρες μας. Η online έρευνα έγινε από τις 23 Απριλίου έως τις 16 Μαΐου 2019. Οι άνθρωποι σε αυτή την απευθείας έρευνα κλήθηκαν να ταξινομήσουν τα επτά μεγάλα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το YouTube, το Instagram, το LinkedIn, το Pinterest, το Twitter και το Snapchat με βάση έξι κατηγορίες εμπιστοσύνης. Αυτές οι κατηγορίες περιελάμβαναν την ασφάλεια, τη νομιμότητα, το κοινωνικό σύνολο, την εμπειρία χρήστη, τη κοινοποίηση και τη σύνδεση.

Για τρίτη φορά σε τρία χρόνια, το LinkedIn εξακολουθεί να αποτελεί την πιο αξιόπιστη κοινωνική πλατφόρμα με βάση την ηλεκτρονική έρευνα του Business Insider. Κατατάσσεται στην πρώτη θέση σύμφωνα με τις τρεις από τις έξι κατηγορίες εμπιστοσύνης και στη δεύτερη θέση όσον αφορά τη κοινοποίηση, την εμπειρία χρήστη και σύνδεση. Όμως τώρα το Pinterest ξεπέρασε το LinkedIn στην εμπειρία χρήστη και το Instagram στην κατηγορία της σύνδεσης.
Πάνω από το 72% των ανθρώπων εμπιστεύονται πλατφόρμες που τους κάνουν να αισθάνονται ασφαλείς να κοινοποιούν και να δημοσιεύουν ό, τι θέλουν. Περισσότερο από το 69% των χρηστών προτιμούν ένα κοινωνικό δίκτυο που προστατεύει το απόρρητο και τα δεδομένα τους και περίπου το 63% των ανθρώπων προτιμούν τις εφαρμογές που τους δείχνουν σχετικές διαφημίσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, το Facebook ήταν πάλι το τελευταίο με τα χειρότερα αποτελέσματα σε κάθε κατηγορία εμπιστοσύνης. Περισσότερο από το 82% των ατόμων που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα δήλωσαν ότι δεν εμπιστεύονται την πλατφόρμα για την προστασία των δεδομένων τους.
Παρά το γεγονός ότι το Instagram βελτιώθηκε στις κατηγορίες κοινοποίησης και σύνδεσης, οι περισσότεροι ενοχλούνται από τις διαφημίσεις στην εφαρμογή σε σύγκριση με την έρευνα του περασμένου έτους.Το Instagram κατέλαβε την τέταρτη θέση στην κατηγορία κοινοποίησης το 2017 και το 2019, αλλά τώρα βελτιώθηκε παίρνοντας την τρίτη θέση φέτος.

(Πηγή: www.digitalinformationworld.com)