Κάθε social media πλατφόρμα υπερτερεί σε μια διαφορετική λειτουργία – δεν δημοσιεύετε αστεία video στην ίδια πλατφόρμα που δημοσιεύετε ενημερώσεις και πληροφορίες για την επιχείρησή σας – όμως υπάρχουν ακόμη εταιρίες που αποτυγχάνουν να προσεγγίσουν τη στρατηγική των social media με ομοιόμορφο τρόπο. Το infographic που ακολουθεί προσφέρει κάποια στοιχεία που μπορούν να σας βοηθήσουν πριν δημιουργήσετε μια νέα καμπάνια για την εταιρία σας.

social-media-cheat sheet

Πηγή: socialmediatoday.com