Οι περισσότερες μεγάλες εταιρίες χρησιμοποιούν πια social media, έχοντας ένα άτομο ή μια ολόκληρη ομάδα να δηλώνει την εικόνα και την παρουσία τους στο διαδίκτυο. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα οφέλη των κοινωνικών δικτύων αλλά δεν ξέρουν πώς και από πού να ξεκινήσουν. Πολύ συχνά, ο μεγαλύτερος λόγος είναι η έλλειψη γνώσης και κατανόησης. Δηλαδή, παρατηρείται απλά μια υπερεκτίμηση ή αντίθετα υποεκτίμηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται ή των πηγών που απαιτούνται για μια σωστή παρουσίαση στα social media.

Τα τρία πράγματα λοιπόν που πρέπει να γνωρίζουν οι μικρές επιχειρήσεις πριν ξεκινήσουν με τα social media είναι:

1. Το μέγεθος μετράει

Όλες οι επιχειρήσεις διαφέρουν – και όχι μόνο σε μέγεθος. Το μέγεθος μπορεί να είναι κύριος παράγοντας όταν επιλέγετε μια στρατηγική social media αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που πρέπει να υπολογίσετε πριν αποφασίσετε τον τρόπο χρήσης των κοινωνικών δικτύων. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετική ταυτότητα και ελαφρώς διαφορετικούς στόχους. Συνεπώς, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν θα είναι διαφορετικά. Κάθε μικρή επιχείρηση χρειάζεται μια στρατηγική φτιαγμένη στα μέτρα της.

 

2. Καθάρο πλάνο

Απαιτείται ένα καθαρό και ρεαλιστικό στρατηγικό πλάνο που να βασίζεται στους στόχους και τους σκοπούς της επιχείρησης. Αυτό το πλάνο θα είναι ρεαλιστικό ως προς το χρόνο υλοποίησης και επιτυχίας. Πρέπει επίσης να είναι ρεαλιστικό ως προς την ικανότητά του να είναι βιώσιμο, να έχει ημερομηνία αρχής και τέλους καθώς και προβλέψεις. Θέστε ερωτήσεις: “Τι θέλω να επιτύχω και σε πόσο καιρό; Ποιος θα υλοποιήσει το πλάνο; Πώς θα συνεχίσω μετά;” Πρέπει να είναι καθαροί οι ρόλοι του κάθε εμπλεκόμενου ατόμου.

 

3. Το Budget είναι απαραίτητο

Τα social media είναι δωρεάν. Παρόλα αυτά – ειδικά στο Facebook – η οργανική παρουσία γίνεται όλο και δυσκολότερη. Είναι ξεκάθαρο ότι η διαφήμιση είναι απαραίτητη.

Για να διαφημιστεί μια επιχείρηση χρειάζεται κάποιον που να γνωρίζει πώς να το κάνει σωστά. Και δεν εννοούμε έναν graphic designer ή έναν κειμενογράφο. Εννοούμε κάποιον που να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία διαφήμισης – κάποιον που θα οργανώνει καμπάνιες στρατηγικά σωστά και με επιτυχία, έχοντας θέσει ένα ρεαλιστικό budget.

 

Πηγή: wersm.com