Αυτό το infographic παρουσιάζει 22 λόγους για τους οποίους τα social media αποτελούν σημαντική επένδυση στις επιχειρήσεις σήμερα.
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα από τη λίστα:
• Δημιουργία οδηγών
• Ενίσχυση πωλήσεων
• Συνεργασία με influencers
• Viral περιεχόμενο
• Πηγή περιεχομένου
• Διαχείριση φήμης

Δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες:

(Πηγή: www.socialmediatoday.com)