Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Graph and Marketing API, το Facebook ανακοίνωσε ότι σύντομα θα θέσει σε εφαρμογή όρια σχετικά με τον αριθμό των διαφημίσεων που μπορεί να δημοσιεύσει μία σελίδα ανά πάσα στιγμή.
Γιατί θα περιοριστεί η δυνατότητα εσόδων ενώ τόσες επιχειρήσεις ξοδεύουν χρήματα σε διαφημίσεις;
Σύμφωνα με το Facebook τα όρια θα εφαρμοστούν επειδή ο μεγάλος όγκος διαφημίσεων οδηγεί σε επιδείνωση της συνολικής απόδοσης τους κι επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα – το γνωστό μας clutter.
Όπως αναφέρεται, η αλλαγή θα επηρεάσει μόνο ένα μικρό αριθμό διαφημιζόμενων. Οι marketers θα μπορούν να παρακολουθούν τις διαφημίσεις τους μέσω του νέου API όγκου διαφημίσεων, με την αλλαγή να αρχίζει να ισχύει στα μέσα του 2020.

(Πηγή: www.socialmediatoday.com)