Ποιο είναι το κίνητρο για τον χρήστη του Facebook να μοιράζεται το περιεχόμενο των posts; Αυτό είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα των social marketers. Και ενώ το Facebook share, από μόνο του, είναι σπάνια ο τελικός στόχος, αυτό βοηθάει να διαδοθεί το μήνυμα και να συνδεθεί το περιεχόμενό σας με ένα ευρύτερο κοινό.

Σε έρευνα που διεξήχθη από την εταιρία Fractl, σε περισσότερους από 2.000 Facebook χρήστες, βρέθηκαν τα παρακάτω:

 – Μόνο 1 στους 10 ερωτηθέντες σημείωσε ότι ο πρωταρχικός λόγος για το Facebook share ήταν να εκπαιδεύσει το δίκτυό του, κι ένα 55% ανέφερε ότι προτιμά να μοιράζεται το χρήσιμο περιεχόμενο

 – Οι γυναίκες είναι 26% πιο πιθανό να μοιράζονται περιεχόμενο περισσότερο από μία φορά την ημέρα σε σύγκριση με τους άνδρες, ενώ η γενιά των Baby Boomers είναι 19% πιο πιθανό να μοιράζονται κάποιο post περισσότερες από μία φορά την ημέρα από οποιαδήποτε άλλη γενιά

– Το 40% των ερωτηθέντων παραδέχθηκε ότι κάνει κοινοποίηση κάποιου περιεχομένου ώστε να φτιάχνει την ίδια του την εικόνα. Οι χρήστες με τα μεγαλύτερα δίκτυα (πάνω από 500 φίλους) έχουν 7% περισσότερες πιθανότητες να μοιράζονται το περιεχόμενο που διατηρεί μια συγκεκριμένη εικόνα του εαυτού τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εκθέσεις σχετικά με τις απορρίψεις στις προσωπικές ενημερώσεις των προφίλ στο Facebook, είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε τους παράγοντες που έχουν εμπνεύσει τους χρήστες να μοιράζονται υλικό με το δίκτυό τους, και τα είδη των posts που μοιράζονται.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο παρακάτω infographic θα προσφέρουν κάποιες κατευθύνσεις σε όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πιο “ηχηρό” περιεχόμενο.

facebook-share

 

Πηγή: socialmediatoday.com