Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και ρυθμίσεων σε 3 βήματα.

‘Ηδη τις τελευταίες ημέρες θα έχετε παρατηρήσει ένα αναδυόμενο τσεκάπ παράθυρο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Facebook αμέσως μετά την σύνδεση σας. Το εργαλείο θα σας βοηθήσει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας και να ελέγξετε με ποιους μοιράζεστε τα δεδομένα σας στο κοινωνικό δίκτυο.

Όπως δείχνει το παρακάτω βίντεο, ο έλεγχος είναι αρκετά απλός, και πραγματοποιείται σε μόλις τρία βήματα. Πρώτον, θα επανεξετάσει (και θα αλλάξει, αν θέλετε) το προεπιλεγμένο κοινό που βλέπει τις δημοσιεύσεις σας, στη συνέχεια θα εξετάσει για σας τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Facebook σας και τελικά θα ελέγξει τα στοιχεία στο προφίλ σας.

 

http://vimeo.com/105198517