Ενδιαφέροντα στοιχεία για το σημερινό Digital manager profile αναδεικνύει έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το iMarketing Society, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Focus Bari.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα ο ιδανικός digital manager συνδυάζει γνώσεις μάρκετινγκ και τεχνολογίας. Ειδικότερα, βάσει των απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ο ιδανικός digital marketer έχει κάνει σπουδές marketing (93%), πληροφορικής (32%) ή διοίκησης επιχειρήσεων (16%) και έχει εμπειρία σε marketing και τεχνολογία (41%), διαφήμιση (29%) ή μόνο στο marketing (26%).

Το 60% είναι 26-35 ετών. Το 64% έχει κάνει σπουδές marketing, το 32% έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και το 17% έχει κάνει σπουδές πληροφορικής. Σε ότι αφορά την εμπειρία, από την έρευνα προκύπτει ότι στην ελληνική αγορά το 55% έχει εμπειρία στο marketing, το 14% έχει εμπειρία σε marketing και τεχνολογία και το 12% σε διαφήμιση και διαχείριση digital marketing.

Η έρευνα ανέδειξε εννέα τομείς δραστηριοτήτων στο digital marketing στην ελληνική αγορά: website (97%), media/ads (96%), strategy (92%), social media (91%), monitoring (90%), e-mail (83%), SEO – Search Εngine Οptimization ή βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης (79%), mobile (61%) και affiliate (49%).

Σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες digital marketing εξωτερικών συνεργατών, το 23% δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο, το 50% θεωρεί το επίπεδο των υπηρεσιών καλό, αλλά με περιθώριο βελτίωσης και το 22% δηλώνει ότι υπάρχουν ακόμη κενά στην αγορά.

Στοιχεία της έρευνας παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο της πρώτης δημόσιας εκδήλωσης του iMarketing Society. Το iMarketing Society είναι μία ανεξάρτητη πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποτελείται από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του digital marketing και έχει στόχο να προωθήσει τη δικτύωση, την ανταλλαγή ιδεών και την πρόσβαση στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη γνώση σχετικά με τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, μέσων και εργαλείων στο μάρκετινγκ.

Πηγή: infocom.gr