Η ψηφιακή διαφήμιση έρχεται να επαναπροσδιορίσει το τομέα του marketing, μια εξέλιξη που έχει διαμορφωθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Ένας βασικός παράγοντας που οδήγησε τη διαφήμιση να μετατραπεί σε ψηφιακή, είναι η συνεχής καινοτομία της τεχνολογίας, ένα φαινόμενο που είναι απίθανο να περιοριστεί. Από διαφημίσεις στον τύπο έως τη τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή διαφήμιση έχει κάνει ένα τεράστιο ταξίδι στην ατέρμονη επιδίωξη να παραδώσει το σωστό μήνυμα στο σωστό πρόσωπο την κατάλληλη στιγμή.
Η ομάδα της Grazitti Interactive έχει συγκεντρώσει τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία περιγράφουν μερικά από τα βασικά γεγονότα στο ταξίδι του ψηφιακού marketing.

(Πηγή: www.socialmediatoday.com)