Μέσα σε 10 χρόνια τα social media έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Άλλαξαν δραματικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, δουλεύουμε και ψηφίζουμε, ακόμη και το τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη γεωγραφική απόσταση.

Όπως κάθε χρόνο, το κέντρο ερευνών Pew Research Centre ανακοίνωσε την ετήσια έρευνα για τα social media και τα αποτελέσματά της, που αφορούν όχι μόνο την ανάπτυξή τους αλλά και τις αξιοσημείωτες τάσεις στα 10 αυτά χρόνια.

 1. Η χρήση των social media έχει δεκαπλασιαστεί σε 10 χρόνια
  Το ποσοστό των ενηλίκων Αμερικανών χρηστών είναι 65% – δηλαδή σχεδόν τα 2/3 του συνόλου. Αυτό αποτελεί μια αύξηση του 58% σε 10 χρόνια καθώς μόλις 7% τα χρησιμοποιούσαν το 2005. Οι αριθμοί αυτοί δεν αναφέρονται μόνο σε χρήστες του διαδικτύου, αλλά στο σύνολο των Αμερικανών ενηλίκων. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει υπάρξει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε ομάδες που δεν θεωρούνται πρωτοπόροι στη χρήση των social media.percentage usage social media
 2. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό
  Η ομάδα 18 – 29 είναι αυτή που έτσι κι αλλώς αναμένεται να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα καθώς το 90% είναι ήδη χρήστες. Παρόλα αυτά όμως, οι ομάδες των ενηλίκων 65+ έχουν μεγάλη ανάπτυξη από το 2010 και μετά. Το 2005 το ποσοστό ήταν 2%, το 2010 11% ενώ σήμερα αγγίζει το 35% !
 3. Άντρες και γυναίκες χρησιμοποιούν τα social media σχεδόν στα ίδια ποσοστά
  Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδόν εξίσου – αλλά αυτό που έχει αλλάξει σε 10 χρόνια είναι ότι οι άνδρες ήταν πιο πολλοί χρήστες το 2005. Το 2015, ένα μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών (68%) χρησιμοποιούν τα social media σε αντίθεση με αυτό των ανδρών (62%). Αυτές οι διαφορές είναι λιγότερο έντονες τα τελευταία χρόνια.
 4. Περισσότερη μόρφωση; Μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν τα social media
  Η έρευνα έδειξε κοινωνικο-οικονομικές διαφορές μεταξύ των χρηστών: Περισσότεροι από τους μισούς (56%) που ζουν σε νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος χρησιμοποιούν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και η ανάπτυξη έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, παρατηρείται ένα παρόμοιο μοτίβο. Εκείνοι με τουλάχιστον κάποιο πανεπιστημιακό πτυχίο ήταν σταθερά πιο πιθανό να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την τελευταία δεκαετία, από ό, τι τα άτομα με απολυτήριο λυκείου.
 5. Ισορροπημένη παρουσία εθνικών ή φυλετικών ομάδων
  Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι μια φυλετική ή εθνική ομάδα είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περισσότερο από ό, τι μία άλλη. Τα ποσοστά μεταξύ των εθνικών ομάδων είναι λίγο πολύ τα ίδια. Οι Αφρο-Αμερικανοί ωστόσο, είναι λιγότερο πιθανό κατά 10%. Έτσι, το 65% των λευκών, το 65% των Ισπανόφωνων και το 56% των Αφρο-Αμερικανών χρησιμοποιούν τα social media σήμερα.
 6. Οι χρήστες των social media είναι κυρίως κάτοικοι πόλεων ή προαστίων
  Εκείνοι που ζουν σε αγροτικές περιοχές είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν τα social media σε σχέση με εκείνους που ζουν σε αστικές ή προαστιακές περιοχές. Περισσότερο από το ήμισυ των κατοίκων της υπαίθρου χρησιμοποιούν πλέον τα social media. Αυτό το ποσοστό έχει παραμείνει σταθερό την τελευταία δεκαετία. Αυτή τη στιγμή, περίπου το 58% των κατοίκων της υπαίθρου, το 68% των προαστίων και το 64% των κατοίκων των πόλεων χρησιμοποιούν τα social media.

Πηγή: wersm.com