Το Twitter έγινε 10 ετών! Η απλότητα και το μοναδικό του όριο των 140 χαρακτήρων γρήγορα απέκτησε το δικό του κοινό. Το 2011 ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια χρήστες, αλλά λίγα χρόνια μετά η μετοχή της εταιρίας άρχισε να πέφτει. Έτσι είναι πια ξεκάθαρο ότι το Twitter δεν είναι ένα δεύτερο Facebook και πιθανότατα δεν θα γίνει ποτέ.

Όταν το Facebook γιόρτασε τα δικά του γενέθλια των 10 ετών, περίπου πριν δύο χρόνια, η εταιρία ήταν μεγαλύτερη από κάθε άποψη. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα συγκρίνει τις δύο πλατφόρμες σε σχέση με τους ενεργούς χρήστες, τα έσοδα, τα κέρδη και την κεφαλοποίηση της αγοράς.

twitter vs facebook_10_years

 

Πηγή: statista.com