Το LinkedIn δημοσίευσε έναν νέο οδηγό για πιο αποτελεσματικό B2B content, ο οποίος τονίζει ορισμένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη δημιουργία των καμπανιών σας, ώστε να έχετε το λεγόμενο “thumb-stopping”.

Όπως εξηγείται από το LinkedIn:

«Το “thumb stopping” αναφέρεται σε μία ανάρτηση στην αρχική σελίδα, η οποία τραβάει τη προσοχή κάνοντας το χρήστη να σταματήσει το scrolling και να το παρατηρήσει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δε γίνεται όλες οι αναρτήσεις να έχουν σίγουρη επιτυχία. Οι δημοσιεύσεις που έχουν μεγάλη επιρροή προέρχονται από έμπειρους marketers οι οποίοι αντιλαμβάνονται το κοινό τους και τι κινεί περισσότερο το ενδιαφέρον.»

Είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεστε τα ενδιαφέροντα του κοινού και να διαχειρίζεστε σωστά τα analytics και τα δεδομένα των ανταγωνιστών σας για να δημιουργήσετε τις πιο αποτελεσματικές καμπάνιες.

Δείτε παρακάτω στον οδηγό κάποιες συμβουλές περιλαμβάνοντας βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε.

(Πηγή: www.socialmediatoday.com)