Βρισκόμαστε στο έτος 2020. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έχουν μια σχετικά καλή γνώση για το πώς η Google επιλέγει ποιες ιστοσελίδες θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης μέχρι τώρα.
Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποίησε η Fractl στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, η οποία συμπεριέλαβε απαντήσεις από περισσότερους από 900 Αμερικανούς, με 394 από αυτούς να είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, παρατηρήθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια κενά γνώσης, τα οποία τονίζουν ορισμένες πιθανές αδυναμίες στις μεθόδους του digital marketing.
Συγκεκριμένα, η Fractl διαπίστωσε ότι:
• Σχεδόν το ένα τέταρτο των ιδιοκτητών επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν είχαν αόριστες γνώσεις η δεν ήταν καθόλου εξοικειωμένοι με το SEO
• Το 59% των ερωτηθέντων αισθάνηκαν σίγουροι ότι κατάλαβαν τι σημαίνει “οργανική αναζήτηση”
• Μόνο το 23,7% των ερωτηθέντων γνώριζε τι σημαίνει το SERP (Search Engine Results Page)
Οι απαντήσεις δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μερικά σημαντικά κενά γνώσης, τα οποία θα μπορούσαν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις πίσω.
Μπορείτε να δείτε τα πλήρη αποτελέσματα από την έρευνα Fractl στο παρακάτω γράφημα.

(Πηγή: www.socialmediatoday.com)